Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Σχολές Γονέων ΙΔΕΚΕ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μία πρωτοβουλία του Υπ.Παιδείας, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Εκδόθηκε συγκεκριμένα το παρακάτω δελτίο τύπου:


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό Β.Αττικής.

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 3 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
  • Bελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
  • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
  • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
  1. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
  2. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
  3. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Μαρκάκη Βαρβάρα, Τηλ. 6946537249,2106854514Σε περίπτωση συμπλήρωσης τμήματος, τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο χώρο του σχολείου μας. Ημέρα διεξαγωγής θα είναι η Τετάρτη ώρα 18:30. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης τμήματος, θα γίνει προσπάθεια ενοποιήσεως με άλλα σχολεία του Δήμου.

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε και να την συμπληρώσετε στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μας. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ, και να την παραδώσετε στο γραφείο του Διευθυντή μας ή στο κυλικείο στην κα Έφη Πετροπούλου.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Ενεργοποίηση των συλλογικών οργάνων ζητά το Υπ.Παιδείας

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Μαρούσι, 20-09-2011
Αριθ. Πρωτ. 108777/Γ2

ΠΡΟΣ
• Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης
• Διευθύνσεις και Γραφεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Γραφεία Ε.Ε.
• Γραφεία Σχολικών Σύμβουλων Π.Ε. και Δ.Ε.
• Σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (μέσω των Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε. & Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία σχολικών μονάδων»

Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, που σηματοδοτεί την έναρξη του Νέου Λυκείου, την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τα 960 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και σειρά άλλων πρωτοβουλιών, επισκιάζεται από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας καθώς και από μια σειρά δυσκολιών που έχουν να αντιμετωπίσουν τα σχολεία.

Θέματα όπως: ελλείψεις σχολικών βιβλίων, αξιοποίηση ποικίλου/εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού, μέσα διδασκαλίας, υποδομές, εξοπλισμός, προγράμματα και υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενδοσχολικές σχέσεις, προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου, και κυρίως η ομαλή λειτουργία των σχολείων αντιμετωπίζεται ήδη με τη μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην εκπαίδευση.

Στην κατεύθυνση αυτή και λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες καλούνται τα στελέχη της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να αξιοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν όλα τα συλλογικά όργανα διοίκησης των σχολείων.

Ιδιαίτερο ρόλο μπορούν να παίξουν τα Σχολικά Συμβούλια στα οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα Σχολικά Συμβούλια μπορούν να αξιοποιηθούν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ως προνομιακός χώρος ανάπτυξης διαλόγου, ανάδειξης, πρόληψης και επίλυσης προβλημάτων και εξασφάλισης αρμονικής συνεργασίας. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμφανίζονται σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας των σχολείων οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συγκαλούν άμεσα το σχολικό συμβούλιο για την αντιμετώπισή τους.

Ο τρόπος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν προληπτικά και παιδαγωγικά τα προβλήματα δυσλειτουργίας τα οποία υποβαθμίζουν το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και βάζουν εμπόδια στην ομαλή φοίτηση ανατρέποντας το πρόγραμμα των μαθητών και των οικογενειών τους.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ με απόλυτη αίσθηση ευθύνης και με όλες μας τις δυνάμεις οφείλουμε να προστατέψουμε το δημόσιο αγαθό της παιδείας διασφαλίζοντας το μέλλον των παιδιών μας.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Βιβλία διαβάζω τον κόσμο αλλάζω

Τα παιδιά της ΣΤ τάξης της περσινής χρονιάς, πλέον απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου μας, μιλούν για βιβλία στην εκπομπή Ουράνιο Τόξο της ΕΤ1. Σχετικά με το θέμα των ημερών, μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν κι άλλα βιβλία, εκτός από τα σχολικά.

Προκαλεί εξαιρετική εντύπωση το θεματικό εύρος των βιβλίων που επέλεξαν να παρουσιάσουν τα παιδιά αλλά και η ωριμότητά τους. Συγχαρητήρια σε όλους !Βιβλία διαβάζω τον κόσμο αλλάζω from Syllogos 4o Dimotiko on Vimeo.

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Καλή σχολική χρονιά!


Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων στέλνει σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό τις καλύτερες ευχές για το νέο σχολικό έτος 2011/2012. Καλωσορίζουμε τα καινούργια παιδιά και γονείς της Α' τάξης, όσους μεταγράφησαν, αλλά και τον νέο διευθυντή μας και δασκάλους. Ευχόμαστε θερμά σε όλους καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η κανούργια σχολική χρονιά ξεκινά με προβλήματα και μάλιστα θεμελιώδη, κυρίως αυτό της μη έγκαιρης έκδοσης των σχολικών βιβλίων. Ποιές λύσεις θα δοθούν και ποιά εξέλιξη θα υπάρξει, είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε αλλά και να βοηθήσουμε, όπως πρέπει, ως γονείς.

Σε όσους από εμάς ανησυχούν υπέρμετρα, θέλουμε απλώς να θυμίσουμε ότι στην Φινλανδία, την χώρα με το καλύτερο σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως, τα παιδιά όλων των τάξεων επιστρέφουν σπίτι τους χωρίς κανένα βιβλίο και χωρίς εργασίες ή "διάβασμα" για το σπίτι. Όλο το έργο γίνεται στο σχολείο. Στη τάξη εκτός από τα επίσημα σχολικά βιβλία χρησιμοποιούνται εκτενώς εξωσχολικά βιβλία που επιλέγουν οι δάσκαλοι, αλλά και κάθε είδους διδακτικό μέσο, υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, διαδίκτυο κλπ. Αυτοί είναι πρώτοι στη σχετική κατάταξη μέτρησης των ικανοτήτων των μαθητών, εμείς τελευταίοι. Και ειναι εύλογο να σκέφτεται κανείς ότι στο αποτέλεσμα αυτό, τα σχολικά μας βιβλία δεν μπορεί να μη φέρουν μερίδιο ευθύνης. Είτε ως προς το ίδιο το ποιοτικό τους περιεχόμενο, είτε ως προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ορθή χρήση τους.

Γι'αυτό και οφείλουμε, έστω προσωρινά, να ελπίζουμε ότι, αυτή ακριβώς η συγκυριακή έλλειψή τους, αντί να επιταχύνει τον κατήφορο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, τελικά να δώσει το έναυσμα για μια νέα δημιουργική τάξη, ένα εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, μακρία από την "ύλη του σχολικού βιβλίου" που "οφείλεται" να διδαχθεί και καταδυναστεύει δασκάλους, μαθητές και γονείς. Ας μη βιαζόμαστε γιατί ο νόμος των "ακούσιων συνεπειών" λειτουργεί πολλάκις και επ'ωφελεία.

Ίσως λοιπόν το "πρόβλημα" των σχολικών βιβλίων, αποτελεί τελικά ΤΗΝ ευκαιρία να σκεφθούμε όλοι "έξω από το κουτί", να κινηθούμε δημιουργικά εκτός πεπατημένης και να απελευθερώσουμε τους δασκάλους και τα παιδιά μας από τις παρωπίδες της "εγκεκριμένης" ύλης, του στενού γνωσιακού πλαισίου ενός σχολικού βιβλίου και της στείρας αποστήθισής του, ώστε όλοι "να είμαστε εντάξει".

Ενθυμούμενοι την παλαιά ρήση : "Κάνενα βιβλίο όσο καλό κι αν είναι δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν αφοσιωμένο δάσκαλο" ας ευχαριστηθούμε τα παιδιά μας απαλλαγμένα κατ'αρχήν από τα βαρίδια της σχολικής τσάντας κι ας φανταστούμε ένα σχολείο που το εκπαιδευτικό έργο δεν θα εξαρτάται από την χρήση και προσκόλληση στα "ευαγγέλια" τύπου σχολικών βιβλίων, αλλά από την δουλειά και την δημιουργικότητα των ανθρώπων που το στελεχώνουν και το συγκροτούν. Ουδέν κακόν αμιγές καλού ...