Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας: Εκπαιδευτικό υλικό των Σχολών Γονέων

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης για τις Σχολές Γονέων, που έχει ιδρύσει σε όλη τη Χώρα. Αναφέρεται σε θέματα που ενδιαφέρουν γονείς και εκπαιδευτικούς και περιστρέφονται γύρω από τις έννοιες «παιδί/έφηβος», «οικογένεια», «σχολείο» και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Αποτελείται από συνολικά 15 μέρη, τα οποία δημοσιεύονται σταδιακά. Έως σήμερα δημοσιεύθηκαν τα πρωτα 8, οπότε μελλοντικά θα ενημερώνουμε διαδοχικά την παρούσα ανάρτηση.

1ο μέρος : Εισαγωγή
2ο μέρος : Η ελληνική οικογένεια
3ο μέρος : Η ελληνική οικόγενεια (συνέχεια)
4ο μέρος : Η ελληνική οικογένεια (συνέχεια)
5ο μέρος : Η ελληνική οικογένεια (συνέχεια)
6ο μέρος : Η ελληνική οικογένεια - συμπεράσματα
7ο μέρος: Η ελληνική οικογένεια - βιβλιογραφία
8ο μέρος: Οικογένεια και παιδί

... συνεχίζεται 

Δεν υπάρχουν σχόλια: