Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί Γονείς, λόγω μη απαρτίας στις 22/10/2014
η  ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 29  Οκτωβρίου 2014

και ώρα 19.00  στην αίθουσα εκδηλώσεων